Εξυπηρετούμε και χονδρική info.slinesocks@gmail.com

Our Team

Short Code :




Short Code :

Daniel
Assistant CEO

Alex
CEO

Alena
CCO

John
Manager

Daniel
Assistant CEO

Alex
CEO

Alena
CCO

John
Manager



Short Code :

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Martina Doe
HR

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Alex
CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Alena
CCO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Martina Doe
HR

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Alex
CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Alena
CCO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,



Short Code :

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Martina Doe
HR

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Alex
CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Martina Doe
HR

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Alex
CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Short Code :

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Martina Doe
HR

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Martina Doe
HR

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,



Short Code :

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,

Daniel
Assistant CEO

Sed ornare, lectus quis pharetra faucibus, ante mauris dignissim nunc,