Οι παρόντες όροι καθορίζουν τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος s-linesocks.com της επιχείρησης «S-LINE ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΑΝΝΗΣ», η οποία εδρεύει στη Κολοκοτρώνη 56-58, Βύρωνας, 16232, Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 140582816 στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών.  με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info.slinesocks@gmail.com και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 210 3229593.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του s-linesocks.com από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς, θα πρέπει να μην εγγραφεί και να μην κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος s-linesocks.com.

Ο επισκέπτης/χρήστης εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορεί να καταρτίζει και να συμβάλει σε νομικές συμβάσεις κατά τον ισχύοντα νόμο.

Η παρούσα εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο. Για αυτό θα ήταν σκόπιμο ο επισκέπτης/χρήστης να διαβάσει προσεκτικά τους όρους πριν εισέλθει στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθεί σε αυτό, διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. 

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να κάνει χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας ή υπηρεσίας παρέχεται από την ιστοσελίδα s-linesocks.com, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφεί ως χρήστης στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς χρέωση για προσωπική χρήση, βάσει αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας. Όλες οι παραγγελίες και οι αγορές που γίνονται στην ιστοσελίδα καθορίζονται από τους ειδικούς όρους «Τρόποι Πληρωμής – Αποστολής – Επιστροφές προϊόντων». Εάν θέλετε περισσότερες σχετικές πληροφορίες παρακαλώ κάντε «κλικ» στο «Τρόποι Πληρωμής – Αποστολής – Επιστροφές προϊόντων». Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τους κανόνες χρήσης («όροι χρήσης», «Εγγραφή – Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων»), από καιρό σε καιρό. Για τις αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές αυτές θα ενημερώνεστε είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχεται στην εγγραφή σας, είτε μέσω της ανακοίνωσης/ανάρτησης τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά από τη σχετική ανακοίνωση/ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους θα πρέπει να διακόψει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν εξακολουθήσει τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνει την συγκατάθεσή του στο να δεσμευτεί με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης. Καλό θα ήταν ο επισκέπτης/χρήστης να ανατρέχει σε αυτούς και να ενημερώνεται συστηματικά, διότι κάθε φορά που γίνεται χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος s-linesocks.com, αυτή υπόκειται στους εκάστοτε εκείνη την στιγμή ισχύοντες όρους, ως εκ τούτου θα πρέπει να φροντίσετε να τους γνωρίζετε προηγουμένως.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.

Εγγραφή.

Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να απολαύσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της s-linesocks.com πρέπει να εγγραφεί ως μέλος ή να δηλώσει τις σχετικές πληροφορίες που θα του ζητηθούν (π.χ. κωδικό πρόσβασης κλπ.), σε περίπτωση που είναι ήδη εγγεγραμμένο μέλος.Κατά την εγγραφή του παρέχει στην Επιχείρηση, προσωπικά στοιχεία τα οποία και αρχειοθετεί. Αυτό είναι απαραίτητο για να αναγνωριστεί ως εγγεγραμμένος χρήστης και δυνητικά πελάτης, για να διεκπεραιωθεί η παραγγελία του ταχύτερα και ομαλότερα. Μέλος μπορεί να είναι είτε άτομο, είτε εταιρία με μόνιμη κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, στην Ελλάδα. Η εγγραφή ατόμου ως μέλος προϋποθέτει αυτό να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του. Τα μέλη συμφωνούν ότι κατανοούν την Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση). Τα μέλη βεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν κατά την εγγραφή, αλλά και ανά πάσα στιγμή, είναι πλήρεις και σωστές. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε σε περίπτωση χορήγησης ή/και μη διόρθωσης εκ μέρους μέλους λάθος ή μη ισχυόντων ή μη έγκυρων στοιχείων.Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία και την δυνατότητα να κάνουν έλεγχο ή /και όποια διόρθωση ή / και ενημέρωσή τους επιθυμούν, πάντα μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος s-linesocks.com. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν καταθέσει κατά την εγγραφή τους, ανανεώνοντας τα σχετικά προσωπικά τους στοιχεία. Αποτελεί δική τους ευθύνη η κατά πάντα χρόνο εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.

Παράλληλα με τα στοιχεία της εγγραφής, έχουμε γνώση και άλλων πληροφοριών που σας αφορούν και σχετίζονται με τη συχνότητα της χρήσης εκ μέρους σας των προσφερόμενων από εμάς υπηρεσιών, την επισκεψιμότητά σας στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες από αυτήν ή συνδεδεμένες μαζί της. Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές και τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιούνται. Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σε ενέργειες προώθησης πωλήσεων που διεξάγονται κατά καιρούς από την s-linesocks.com μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες που ο επισκέπτης/χρήστης δίνει όταν απαντά σε ερωτηματολόγια ή συμπληρώνει καταστάσεις με πληροφορίες που τον αφορούν. Ακόμα προκειμένου να έχουμε το ιστορικό των επαφών των επισκεπτών μαζί μας, σχετικά με επισημάνσεις -καλές ή κακές- σχετικές με την ιστοσελίδα μας ενδέχεται να διατηρούμε αρχείο με την ηλεκτρονική, ταχυδρομική ή τηλεφωνική μεταξύ μας επικοινωνία. Κατά την εγγραφή του ο επισκέπτης/χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το s-linesocks.com, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την εμπορική μας επικοινωνία στα εναλλακτικά μέσα και τις προτιμήσεις σας [ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά (email), τηλεφωνικά σε σταθερό, τηλεφωνικά σε κινητό (με κλήση, SMS κλπ). Εάν σε κάποια επόμενη χρονική στιγμή επιθυμεί να αλλάξει αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας, θα πρέπει να επισκεφθεί εκ νέου την ιστοσελίδα μας και να κάνει τις επιθυμητές αλλαγές που θα ισχύουν από τη σχετική εκ μέρους του τροποποίηση και εφεξής.

Εάν επιθυμεί ή εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνει εμπορική επικοινωνία, είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε με άλλα, θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει επιλέγοντας κατάλληλα στο σχετικό σημείο της σελίδας εγγραφής. Η έννοια της εμπορικής αλληλογραφίας περιλαμβάνει ενημέρωση για νέα είδη, προσφορές, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες κλπ που γίνονται από εμάς ή από τρίτους προς εμάς, πάντα όμως, μέσω της ιστοσελίδας μας. Ομοίως εάν σε μεταγενέστερο στάδιο ο επισκέπτης/χρήστης κρίνει ότι δεν επιθυμεί πλέον τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας μπορεί να μας ενημερώσετε εγγράφως κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία» και αποστέλλοντάς μας σχετικό ρητό μήνυμα. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εν γένει αλληλογραφία (με οποιοδήποτε μέσο) από την ιστοσελίδα μας, σχετική με σφυγμομετρήσεις, αξιολογήσεις, στείλτε μας σχετικό μήνυμα κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία».

Παρόλα’ αυτά θα πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης να γνωρίζει ότι είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να επικοινωνήσουμε μαζί του όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και αναγκαίο είτε για λειτουργικούς είτε για διαχειριστικούς λόγους που σχετίζονται με την ιστοσελίδα. Μετά την αποστολή της πρώτης σας παραγγελίας στο s-linesocks.com θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ωστέ να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας.

Η s-linesocks.com σε σχέση με το θέμα της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει μέτρα και υιοθετήσει σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Όνομα χρήστη (Username) & Κωδικός χρήστη (Password).

Για την είσοδο του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί δύο (2) κωδικούς, το Όνομα χρήστη(Username) και τον Κωδικό χρήστη (Password). Κατά την έγγραφή του, το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε θα του αποδώσει, είτε θα του ζητήσει να δημιουργήσει έναν κωδικό χρήστη (password). Εάν αποδοθεί κωδικός χρήστη (password) αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη η τροποποίησή του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό χρήστη (password) όσο συχνά επιθυμεί ο επισκέπτης/χρήστης.

Το Όνομα χρήστη (Username) και ο Κωδικός χρήστη (Password), κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο επισκέπτης/χρήστης μέσω των ανωτέρω κωδικών. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας τους από τρίτα πρόσωπα, καθώς και για όλες τις ενέργειες, τις πράξεις και τις παραγγελίες που προέρχονται, κατατίθενται ή διενεργούνται υπό τον κωδικό εισόδου, τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και γενικότερα το λογαριασμό του. Εν γένει φέρει τον αποκλειστικό κίνδυνο ζημίας δική του ή της s-linesocks.com από πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στον κωδικό του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και εν γένει η s-linesocks.com δε δύναται να γνωρίζει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση χρήσης για οποιοδήποτε λόγο του μυστικού του κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ομοίως για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει εξ’ αυτής της αιτίας. Σε κάθε περίπτωση θα θεωρεί πως ο επισκέπτης/χρήστης τις διενήργησε (ενέργειες)/εισήγαγε (παραγγελίες) και ουδεμία ευθύνη δύναται να της καταλογιστεί ως προς τούτο.

Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδό του από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Αποσύνδεση).

Εάν η s-linesocks.com έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας ή να γίνει κακή χρήση της, μπορεί να ζητηθεί να αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης ή ακόμη μπορεί να απορρίψουμε/διακόψουμε/ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία λογαριασμού.

Κρυπτογράφηση.

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή του (on-line session) ο επισκέπτης/χρήστης με το ηλεκτρονικό κατάστημα s-linesocks.com, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά του στοιχεία κρυπτογραφούνται. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού το σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσή σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.

Δίδεται η δυνατότητα στους χρήστες, κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους, όπως και με το παρόν, να ενημερώνονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να συναινούν και αποδέχονται α) την επικείμενη επεξεργασία αυτών των στοιχείων – προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και β) τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα, καθώς και στους υπαλλήλους και προσληφθέντες της s-linesocks.com στα πλαίσια και για τις ανάγκες της κατάρτισης και της διεκπεραίωσης της συναλλαγής.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας παραμένουν απόρρητα εκτός και αν έχει προηγηθεί διαφορετική συνεννόηση μαζί σας, βάσει των «Όρων χρήσης».

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η s-linesocks.com δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή νομίμως υποβληθέν αίτημα δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης διοικητικής αρχής.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από τον χρήστη / συναλλασσόμενο στην ιστοσελίδα s-linesocks.comχρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρηση ή από συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing, διαφήμιση). Οι πληροφορίες αυτές δεν θα διατεθούν ποτέ από εμάς σε τρίτους με εξαίρεση διάδοχο εταιρεία του εταιρικού τίτλου μας, οπότε θα μεταβιβασθούν ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης μας. Ακόμα και στις περιπτώσεις που δίνεται πρόσβαση σε τρίτους (σύμφωνα με τα εδώ περιγραφόμενα) προς τη βάση δεδομένων, αυτή η πρόσβαση εξακολουθεί να περιορίζεται στα δεδομένα που κατά περίπτωση είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν, για την εξυπηρέτηση κατά περίπτωση εν προκειμένω προβλεπόμενου σκοπού.

Το σύνολο των πληροφοριών που έχουμε στην διάθεσή μας μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί 1) προκειμένου να εξακριβωθεί πιθανή απάτη ή δόλος εναντίον της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, 2) προκειμένου η επιχείρηση να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις που της ετέθησαν από τον νόμο ή αρμόδια δικαστική αρχή, 3) προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματα της επιχείρησης μας, πελατών μας ή άλλων.

Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την επιχείρηση. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί. Διατηρούμε φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τη συλλογή, αποθήκευση και πρόσβαση προσωπικών πληροφοριών που κάνουν τους χρήστες αναγνωρίσιμους.

Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση μας δεν θα διαθέσει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα πληροφορίες συγκεκριμένων πελατών της σε τρίτους, εκτός και αν υπάρχει η εκ των προτέρων έγγραφη σχετική αδειοδότηση από πλευράς των πελατών ή έχει ακολουθηθεί η νόμιμη οδός.

Οι διαδικασίες διασφάλισης συνεπάγονται ότι πιθανά, περιστασιακά, μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητος πριν θέσουμε στην διάθεση του επισκέπτη ακόμα και τα δικά του προσωπικά δεδομένα.

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε κλικ στο «Επικοινωνία».

Το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα στοιχεία σας πιθανά να διακινούνται διεθνώς και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση από εσάς της ιστοσελίδας s-linesocks.com συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας αυτής της πιθανής διαδικασίας.

Η επιχείρηση μπορεί να ακυρώσει ή να θέσει υπό αμφισβήτηση την εγγραφή σας σύμφωνα με την διακριτική της ευχέρεια ή εάν έχετε παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας, όπως περιγράφονται στους παραπάνω «Όρους χρήσης» .

Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή την συμφωνία οποτεδήποτε το επιθυμήσετε, ενημερώνοντας μας εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info.slinesocks@gmail.com. Eάν κάνετε κάτι τέτοιο, οφείλετε συγχρόνως να διακόψετε και να απέχετε από κάθε χρήση της ιστοσελίδας.

Η αναστολή ή η ακύρωση της εγγραφής σας και το δικαίωμά σας χρήσης της ιστοσελίδας s-linesocks.com δεν επηρεάζουν τα μέχρι τότε δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών.

Cookies.

Tά “Cookies” είναι μικρές δέσμες πληροφοριών (μικρά αρχεία text) που στέλνονται από έναν διαδικτυακό διακομιστή (web server) σε έναν διαδικτυακό «browser», οι οποίες επιτρέπουν στον server να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον browser. Ένα «cookie» μπορεί να θεωρηθεί σαν μια διαδικτυακή ταυτότητα χρήστη, η οποία λέει στην ιστοσελίδα ότι ο χρήστης την προσεγγίζει. «Cookies» δεν είναι προγράμματα υπολογιστών και δε μπορούν να διαβάσουν άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μεταδότες ιών ή για να αναγνωρίσουν την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Περιέχουν και μεταφέρουν στην ιστοσελίδα μόνο όσες πληροφορίες οι ίδιοι οι χρήστες έχουν θέσει στην διάθεση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Τα «Cookies» συμβάλλουν ώστε η επαφή μεταξύ του χρήστη και των ιστοσελίδων να γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα. Χωρίς «cookies», θα ήταν πολύ δύσκολο για μια ιστοσελίδα να δώσει την δυνατότητα σε κάποιο επισκέπτη να γεμίσει ένα «καλάθι αγορών» ή να θυμάται τις προτιμήσεις του χρήστη ή τις λεπτομέρειες της εγγραφής του για την περίπτωση μελλοντικής του επίσκεψης.

Η ιστοσελίδα της επιχείρησης, χρησιμοποιεί «cookies» για να επιτρέψει στους πελάτες να μετακινηθούν από κάποιο σημείο της ιστοσελίδας σε άλλο και να προσθέτουν είδη στο «καλάθι αγορών» τους χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κατ επανάληψη εγγραφή. Επίσης μας επιτρέπει να σας δίνουμε αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας και την φάση εξέλιξης της παραγγελίας σας. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψηφιακού marketing προκειμένου να προσελκύσει νέους επισκέπτες ή/και πελάτες στην ιστοσελίδα της. Προκειμένου να γνωρίζουμε την αφετηρία των νέων αυτών πελατών οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ψηφιακού marketing μας παρέχουν τεχνολογία όπως «pixels» και διαπερατά αρχεία GIF. H τεχνολογία αυτή λειτουργεί βάσει της αναγνώρισης ενός «cookie» στον διαδικτυακό σας «browser» που μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε ποιά διαφήμιση σας οδήγησε σε εμάς. Η τεχνολογία αυτή δεν έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει προσωπικά σας στοιχεία.

H Ευρωπαϊκή οδηγία η σχετική με την Ιδιωτικότητα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Privacy and Electronic Communications), εφεξής ονομαζόμενη η «Οδηγία», η οποία ετέθη σε ισχύ στις 31 Ιουλίου 2002, αναγνωρίζει ότι τα «cookies» είναι «σύννομο και χρήσιμο εργαλείο» για πολλές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων την αναγνώριση της ταυτότητας των χρηστών ιστοσελίδων. Η οδηγία κάνει υποχρεωτική για τις ιστοσελίδες τόσο την ενημέρωση των χρηστών των ιστοσελίδων σε περίπτωση που γίνεται χρήση «cookies» σε αυτές (αυτό ακριβώς και κάνουμε σε αυτό το σημείο όσον αφορά την ιστοσελίδα μας), όσο και την παροχή κάποιων πληροφοριών για το τρόπο χρήσης των «cookies».Μπορείτε να πληροφορηθείτε περισσότερα σχετικά με το θέμα σε ειδικές ιστοσελίδες. Τέλος, η «Οδηγία» θέτει υποχρέωση στις ιστοσελίδες να ενημερώνουν τους χρήστες τους ότι μπορούν να ρυθμίσουν έτσι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους ώστε να απορρίπτουν τα «cookies». Οι περισσότεροι «browsers» επιτρέπουν στο χρήστη να διακόψει την λειτουργία «cookie». Εάν επιθυμείτε να μάθετε πως να κάνετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην επιλογή «Βοήθεια», στο «Μενού» του δικού σας «browser» ή σε σχετικές ιστοσελίδες.Όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτό θα περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας (κάτι που είναι σύνηθες στις περισσότερες ιστοσελίδες εμπορικών εταιρειών), καθώς δεν λειτουργούν χωρίς «cookies».

Η s-linesocks.com χρησιμοποιεί «cookies» για μια σειρά από λόγους, για παράδειγμα για να μας επιτρέψει να απλοποιήσουμε την διαδικασία σύνδεσης για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες, για να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα των εγγεγραμμένων χρηστών και για να μας επιτρέψει να παρέχουμε τους μηχανισμούς των ηλεκτρονικών αγορών και της διαχείρισης της επισκεψιμότητας.Παρότι χρειάζεται να επιτρέψετε στον «browser» σας να αποδέχεται «cookies» προκειμένου να κάνει «browse», μεγάλο μέρος της ιστοσελίδας μας και αρκετές από τις προσφερόμενες σε αυτήν υπηρεσίες, απαιτούν να έχετε ενεργοποιημένα τα «cookies» προκειμένου να κάνετε κάποια ηλεκτρονική αγορά από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μας σημείο πώλησης και προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε περιοχές που είναι δεσμευμένες για χρήση μόνο από εγγεγραμμένους χρήστες.Όσον αφορά τους μη εγγεγραμμένους χρήστες, τους στέλνονται ανώνυμα «cookies» ώστε να μπορεί να καταγραφεί η συμπεριφορά αναζήτησης τους (browsing pattern) και να δημιουργηθεί ένα δημογραφικό προφίλ. Επιπλέον, σε όποιον επισκέπτη έχει επιλέξει (κάνει κλικ) σε οποιαδήποτε διαφήμιση της ιστοσελίδας s-linesocks.com σε άλλη ιστοσελίδα που συνδέεται με την s-linesocks.com θα σταλεί ένα προσωρινό (π.χ. δεκαπενθήμερης διάρκειας ζωής) ανώνυμο «cookie» που θα μας επιτρέπει να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής μας καμπάνιας και να διαχειριστούμε την σχέση μας με τις σχετιζόμενα με εμάς ιστοσελίδες.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας.

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ ‘αόριστον. Αυτό είναι έτσι ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε τυχόν σχόλια παρακολούθησης.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπό μας , αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία που παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή. Οι διαχειριστές της s-linesocks.com μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας.

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή τυχόν προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.